Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 98 Bydgoszcz, 26 lipiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1528 nr XXIX/157/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 32/1, 32/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6 i 34/1 oraz części działek nr 31 i 33/1 w obrębie Osie (osada Osie Starnie), w Gminie Osie 4882
1529 nr XXIX/158/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 265/4 w obrębie Osie, w Gminie Osie 4901
1530 nr XXIX/159/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących działki nr 90/2 i 91, a także działkę nr 156/8, oraz części działek nr 158, 159 i 160 w obrębie Brzeziny, w Gminie Osie 4906
1531 nr XXIX/160/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 20/1, 20/2, 22/3, 22/4, 29/6, 29/8 i 29/9 w obrębie Tleń, w Gminie Osie 4910
1532 nr XXIX/161/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 75/2 i nr 76/6 w obrębie Wierzchy, w Gminie Osie 4916
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-28
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]