Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 97 Bydgoszcz, 24 lipiec 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1499 nr 87/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jazy” 4831
UCHWAŁY:
1500 nr XLII/463/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 4831
1501 nr LII/413/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża 4832
1502 nr LII/414/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża 4836
1503 nr XXXVI/230/06 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania zakładów usługowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 4841
1504 nr LVI/42/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 4841
1505 nr XXXII/217/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych 4844
1506 nr XXXVII/146/06 Rady Gminy w Książkach z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książki 4844
1507 nr XXXVII/147/06 Rady Gminy w Książkach z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach oraz nadania jej Statutu 4847
1508 nr XXX/213/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem 4849
1509 nr XXX/214/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe 4852
1510 nr XXX/215/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem dotyczącej utworzenia obwodów głosowania 4860
1511 nr XXX/216/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie okręgów wyborczych 4862
1512 nr XXX/252/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełmży 4863
1513 nr XXXIII/222/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 4864
1514 nr XXXII/196/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze 4864
1515 nr XXIX/218/06 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 4865
1516 nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie wierzytelności Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 4865
1517 nr 369/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 446/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Świecie na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 4868
1518 nr 370/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania 4869
1519 nr XXXII/156/2006 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze 4871
1520 nr XLVIII/403/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 4872
1521 nr XXIX/221/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych 4872
1522 nr XXIX/222/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 4873
1523 nr XLVI/419/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tucholi nr XXI/182/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4873
1524 nr XLVI/421/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale obszaru Gminy Tuchola na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 4874
1525 nr XLVI/422/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale obszaru Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania 4875
POROZUMIENIA:
1526 zawarte w dniu 10 maja 2006 r. pomiędzy Gminą Miastem Piotrków Kujawski a Miastem Włocławek w sprawie udzielenia Miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2006 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców 4878
1527 aneks nr 1 do porozumienia nr 80/2006, 1/2006 zawarty w dniu 7 czerwca 2006 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim wprowadzający zmiany 4878
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-27
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]