Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 90 Bydgoszcz, 10 lipiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1415 nr XXXIX/24/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4518
1416 nr XXXVIII/474/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzciniec 4524
1417 nr XXXVIII/354/2006 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4531
1418 nr XXX/365/2006 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork” 4532
1419 nr XXXVIII/366/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork 4537
1420 nr XXXIII/203/2006 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski 4537
1421 nr XXXIV/206/2006 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Wieniec – Zdrój 4542
1422 nr XXXI/174/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytoń 4550
1423 nr XXXII/172/06 Rady Gminy Sośno z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośno 4550
1424 nr XLIV/315/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze 4554
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
1425 nr 53/R/2006 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie utworzenia w Mieście Lipnie stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów 4555
1426 nr 54/R/2006 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie 4556
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-14
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-14
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]