Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 89 Bydgoszcz, 07 lipiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1402 nr XXVI/305/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 4478
1403 uchwała nr XXVII/307/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 4478
1404 nr XXVII/309/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 4479
1405 nr XXXII/304/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4479
1406 nr XXXII/305/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski 4485
1407 nr XXIX/141/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Skrwilnie jako samorządowej instytucji kultury 4490
1408 nr XLIII/308/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1 4491
1409 nr XLIII/309/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 2 4497
1410 nr XLIII/310/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 3 4502
1411 nr XLIII/311/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 4 4507
1412 nr XXXVI/175/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce 4512
1413 nr XXXVI/176/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brodnica 4513
1414 nr XXXVII/183/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Brodnica na okręgi wyborcze 4514
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-14
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-14
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]