Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 85 Bydgoszcz, 30 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1349 nr XXVIII/190/06 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Skępe, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 3946
1350 nr XXVIII/195/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Skępe 3947
1351 nr XXXI/236/06 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano 3948
1352 nr XXVII/197/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie 3953
1353 nr XXII/153/06 Rady Gminy Topólka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka 3960
1354 nr XXXV/141/06 Rady Gminy Choceń z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego 3965
1355 nr XXXV/142/06 Rady Gminy Choceń z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na okręgi wyborcze 3966
1356 nr XXXVIII/153/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem i nadania jej statutu 3966
1357 nr XXXVIII/156/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze 3968
1358 nr LXXI/1352/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy 3972
INFORMACJE:
1359 sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za 2005 r 3972
1360 zarządzenie 6/2006 r. Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3982
1361 z dnia 23 czerwca 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-20(9)/2006/254/VI/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na przesyłanie i dystrybucję ciepła 3983
POBIERZ

Opublikowane: 2006-07-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]