Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 27 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1329 nr XXXII/243/06 Rady Miasta Rypina z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3703
1330 nr XXX1V/250/06 Rady Miasta Rypina z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/243/06 Rady Miasta Rypina z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3704
1331 nr XXXIV/254/06 Rady Miasta Rypina z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego dla Miasta Rypina i Gminy Rypin oraz zatwierdzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego 3705
1332 nr XXVII/209/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn 3707
1333 nr XXX/301/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego 3710
1334 nr XXXV/302/06 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 3712
1335 nr XXXV/305/06 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski 3713
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1336 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku urzędowym 3714
INFORMACJE:
1337 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2005 r 3730
1338 zarządzenie nr 24a/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmna 3730
1339 zarządzenie nr 84/2006 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2005 r 3731
1340 zarządzenie nr 0152-17/2006 Burmistrza Miasta Wąbrzeźna z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wąbrzeźno za rok 2005 3731
1341 sprawozdanie Wójta Gminy Sośno z dnia 20 marca 2006 r. z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2005 r. 3732
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-29
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]