Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 26 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1316 nr XXXII/144/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3666
1317 nr XXXII/148/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kęsowo” 3670
1318 nr XXXIII/149/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3677
1319 nr XXXIII/150/2006 Rady Gminy Kęsowo z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo 3677
1320 nr XXXIII/154/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 3683
1321 nr XXXIV/234/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Publicznego nr 1 w Solcu Kujawskim 3684
1322 nr XXXIV/235/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski 3685
1323 nr XXXIV/236/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski 3686
1324 nr XXVI/194/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radziejów 3687
1325 nr XXVI/195/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech 3692
1326 nr XXVI/196/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie 3696
1327 nr XXXIX/279/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Wąbrzeźno 3696
INFORMACJA
1328 zarządzenie nr 36/2006 Burmistrza Barcina z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Barcina za 2005 r 3698
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-28
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]