Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 79 Bydgoszcz, 23 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1308 nr XXVIII/184/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 3618
1309 nr XXIV/282/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany zasad zbywania nieruchomości komunalnych 3618
1310 nr XXIV/287/06 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 3618
1311 nr XXIV/289/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dobrcz 3620
1312 nr XXIX/143/2006 Rady Gminy Brzozie z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 3625
1313 nr LXVI/1263/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśne w Bydgoszczy w rejonie ul. Kamiennej i ul. Sułkowskiego, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Dwernickiego, Podchorążych i Leśną 3625
1314 nr LXVIII/1294/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Bielawy-Chodkiewicza” w Bydgoszczy 3639
1315 nr LXVIII/1295/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Szybowników–Skarżyńskiego” w Bydgoszczy 3650
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-28
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]