Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 20 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1259 nr LIV/433/06 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych 3391
1260 nr LIV/435/06 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania realizowanych w latach 2006-2009 3391
1261 nr XXX/166/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń 3392
1262 nr XXX/167/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3395
1263 nr XL/443/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 3402
1264 nr XXXV/137/06 Rady Gminy w Książkach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Książki 3402
1265 nr XXVII/96/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3402
1266 nr XXVII/97/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia 3406
1267 nr XXVII/126/2006 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno 3410
1268 nr XXVII/131/2006 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 3414
1269 nr XXXIV/218/2006 Rady Gminy Dąbrowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Dąbrowa 3414
1270 nr XXXIV/220/2006 Rady Gminy Dąbrowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa 3416
1271 nr XXVIII/222/06 Rady Gminy Stolno dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno 3416
1272 nr XL/34/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Mrocza na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 3419
1273 nr XL/35/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Mrocza na stałe obwody do głosowania 3420
1274 nr XXXV/364/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania 3421
1275 nr XXXV/365/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 kwietnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Żnin na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 3423
1276 nr XXVIII/139/06 Rady Gminy Lipno z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipno 3424
INFORMACJE:
1277 zarządzenie nr 3/OR/2006 Wójta Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3424
1278 zarządzenie nr 10/2006 Wójta Gminy w Jeżewie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3425
1279 zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2005 r 3425
1280 zarządzenie nr 58/2006 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2005 r 3425
1281 sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3427
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-23
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]