Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 14 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1253 nr XXXIV/232/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami towarzyszącymi w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska, Topolowa w Solcu Kujawskim 3350
1254 nr 35/XLVIII/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3364
1255 nr XXXV/269/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek 3369
1256 nr 1015/06 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla „Podgórz”, dotyczącej ul. Jasnej oraz terenów położonych przy ul. Armii Ludowej, Pr 3376
POROZUMIENIE
1257 nr 1/2006 zawarte w dniu 8 maja 2006 r nr 1/2006 w sprawie wykonywania części zadania przedszkolnego Gminy Brodnica przez Gminę Miasta Brodnica, dotyczącego dzieci 6 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Brodnica obowiązanych odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, z uwzględnieniem zasad ich przyjmowania do przedszkoli i przedszkolnych w szkołach miejskich oraz ustalenia odpłatności za ich obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 3385
INFORMACJA
1258 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2005 r 3386
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-19
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]