Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 13 czerwiec 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1233 nr 62/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koronowo 3311
1234 nr 63/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wąpielsk 3315
1235 nr 64/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielgie 3319
1236 nr 65/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rogowo 3321
UCHWAŁY:
1237 nr XXVI/188/06 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3327
1238 nr XXXIV/264/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie skorygowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXX/237/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2006 r 3331
1239 nr XXVII/202/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Warlubie na okręgi wyborcze 3332
1240 nr XXXIX/243/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Nowe na okręgi wyborcze 3332
1241 nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo 3334
1242 nr XLVI/384/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 3338
1243 nr XLVI/387/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Kruszwica lub jednostkom organizacyjnym Gminy Kruszwica, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 3339
1244 nr 1003/06 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń 3340
1245 nr 1008/06 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3341
1246 nr XXXVI/207/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 3341
1247 nr XXXIX/480/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 kwietnia 2006 r. sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota 3342
INFORMACJE:
1248 zarządzenie nr 83/06 Wójta Gminy Lipno z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3344
1249 zarządzenie nr 11/06 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 3345
1250 zarządzenie nr 92/2006 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2005 3346
1251 z dnia 1 czerwca 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/172F/209/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/187C/209/W/OPO/2006/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy „OPEC GRUDZIĄDZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 3346
1252 z dnia 2 czerwca 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296D/181/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/310E/181/W/OPO/2006/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 3347
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-14
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]