Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 08 czerwiec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1188 nr XXIX/140/06 Rady Gminy Kowal z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych 3167
1189 nr XXXVIII/155/06 Rady Gminy Kikół z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r 3167
1190 nr XXXVIII/156/06 Rady Gminy Kikół z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3171
1191 nr XLI/397/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3174
1192 nr XXX/279/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 r 3179
1193 nr XXX/280/2006 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie lokalizacji handlu na targowisku miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Strzeleckiej 3180
1194 nr XXX/286/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania 3181
1195 nr XXXII/165/06 Rady Gminy Rypin z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin 3183
1196 nr XXIX/218/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 3189
1197 nr XXIX/221/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy 3190
1198 nr XXXVI/292/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do udzielania tych ulg 3192
1199 nr XXIV/192/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo 3193
1200 nr XXIV/195/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 3200
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1201 z dnia 20 marca 2006 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gniewkowie 3200
1202 z dnia 27 marca 2006 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim 3200
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1203 z dnia 24 kwietnia 2006 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Brzozie przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2006 r 3201
INFORMACJA
1204 w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2005 r 3201
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]