Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 65 Bydgoszcz, 30 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1084 nr XXII/118/05 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia Regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad jego przyznawania 2963
1085 nr XXVI/176/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gąsawa 2963
1086 nr XXVI/177/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa 2965
1087 nr XXVI/181/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie 2969
1088 nr XXVII/183/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gąsawa 2971
1089 nr XXVII/186/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa 2971
1090 nr XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka 2972
1091 nr XXXIV/158/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami 2973
1092 nr LII/400/06 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2006 r 2974
1093 nr XXXV/173/06 Rady Gminy Dobre z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2975
1094 nr XXXV/174/06 Rady Gminy Dobre z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre 2980
1095 nr XXXV/175/06 Rady Gminy Dobre z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2989
1096 nr XXXV/178/06 Rady Gminy Dobre z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Dobre 2989
1097 nr XXVI/93/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Świedziebnia na 2006 r 2991
1098 nr XVIII/47/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na 2006 r 2993
1099 nr XXXII/229/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubiewo 2994
1100 nr XXXII/230/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lubiewo 2994
1101 nr XXXII/232/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic w miejscowościach - Bysław, Lubiewo i Sucha do kategorii dróg gminnych 2994
1102 nr XXXI/229/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie 2996
1103 nr XXXI/231/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze 2998
1104 nr XXXVII/304/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich 2998
1105 nr 18/D/2006 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Żnin na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 2998
POBIERZ

Opublikowane: 2006-06-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]