Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 25 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1048 nr XXXVIII/454/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota 2882
1049 nr XXXVIII/455/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2885
1050 nr XXXVIII/458/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia ulicy Guliwera do kategorii dróg gminnych 2886
1051 nr XXXVIII/466/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy w Białych Błotach na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2888
1052 nr XXXVIII/467/2006 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Białe Błota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2889
1053 nr XXXVIII/469/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach 2890
1054 nr XXXVIII/470/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki 2892
1055 nr XXXVIII/471/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łochowice 2899
1056 nr XXXVIII/472/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo 2905
1057 nr XXXVIII/476/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2911
1058 nr 156/XXXV/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie 2915
1059 nr XXXI/298/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania 2917
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-30
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]