Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 24 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1024 nr XLIII/364/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2006 r 2843
1025 nr XLV/379/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy 2844
1026 nr XLV/380/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kruszwica 2844
1027 nr XLI/499/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Inowrocławiu 2845
1028 nr XLI/500/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Inowrocławiu 2845
1029 nr XLI/501//2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Inowrocławiu 2846
1030 nr XLI/502/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Inowrocławiu 2846
1031 nr XLI/503//2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Inowrocławiu 2847
1032 nr XLI/504//2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 2 w Inowrocławiu 2847
1033 nr XLI/505/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 3 w Inowrocławiu 2848
1034 nr XLI/506/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 4 w Inowrocławiu 2848
1035 nr I/13/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2849
1036 nr I/20/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 2855
1037 nr I/22/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2856
1038 nr XXXV/197/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2006 r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej 2861
1039 nr XXXV/198/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania 2862
1040 nr XXXV/201/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2862
1041 nr XXXV/202/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania 2863
1042 nr XLVI/283/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych 2863
1043 nr XXX/185/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2864
1044 nr II/12/06 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław 2869
1045 nr XXXIV/163/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 2874
1046 nr XXXIV/164/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica 2875
1047 nr XXXIV/165/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/100/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasady sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brodnica 2877
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-25
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]