Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 22 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1008 nr XXXVI/260/2006 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych 2807
1009 nr 21/XLVI/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Włocławek 2807
1010 nr XXXI/192/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowo 2815
1011 nr XXXI/193/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/139/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowo 2817
POROZUMIENIA:
1012 nr 33/2006 w sprawie przekazania pomocy pieniężnej dla III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu zawarte w dniu 29 marca 2006 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą i Miastem Janikowo 2818
1013 aneks nr 1 do porozumienia nr 33/2006 zawartego w dniu 29 marca 2006 r. w sprawie przekazania pomocy pieniężnej dla III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą i Miastem Janikowo 2818
INFORMACJE:
1014 zarządzenie nr 6/06 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2005 2819
1015 zarządzenie nr 0152/11/2006 Wójta Gminy Topólka z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2819
1016 zarządzenie nr 9/2006 Wójta Gminy Wielgie z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2820
1017 zarządzenie nr 18/2006 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2820
1018 zarządzenie nr 1/2006 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2005 r 2821
1019 zarządzenie nr 25/F/2006 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2822
1020 rozporządzenie nr 5/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie określenia miejsc stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze 2822
1021 rozporządzenie nr 6/2006 z dnia 6 maja 2006 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze 2826
1022 z dnia 5 maja 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-16(3)/2006/3829/III/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Elektrociepłowni Kujawskich Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2826
1023 z dnia 10 maja 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-13(9)/2006/530/III/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2833
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-25
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]