Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 6 Bydgoszcz, 23 styczeń 2006
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
70 nr 2/06 z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim 242
UCHWAŁY:
71 nr 129/XL/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: Lipnowską, Dobrzyńską wraz z Kulińską, zachodnią granicą posesji Domu Pomocy Społecznej oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego a granicą terenów leśnych 244
72 nr XXVI/229/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2006 r 265
73 nr 40/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka 265
INFORMACJA
74 z dnia 10 stycznia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-75(6)/2005/2006/12640/I/ED zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła INFRATECH Krzysztof Emmert spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 270
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-23
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]