Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 56 Bydgoszcz, 11 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
927 nr XXX/350/2005 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski 2571
928 nr XXXI/367/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski 2574
929 nr XXXV/166/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2576
930 nr XXXV/167/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2580
931 nr XXXVII/276/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu 2581
932 nr XXVII/182/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skępe oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2581
933 nr XXVII/183/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2589
934 nr XXIX/153/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbójno 2592
935 nr XXIX/158/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2597
936 nr XXVII/147/06 Rady Gminy Osie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 2597
937 nr XXVIII/151/06 Rady Gminy Osie z dnia 3 kwietnia 2006 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXVII/147/06 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2006 r 2598
938 nr XL/237/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2599
939 nr XL/239/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2602
940 nr XXXIV/211/2006 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 2607
941 nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2006 2608
942 nr XXXVIII/174/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzielaną osobom i rodzinom w formie posiłku 2609
943 nr XXXVIII/175/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę 2610
944 nr XXXI/177/06 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2006 2610
945 nr XXX/183/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Obrowo na 2006 r 2612
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-24
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]