Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 08 maj 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
892 nr 45/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 44/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 2488
893 nr 46/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 27/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, zmienione rozporządzeniem nr 43/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r 2488
894 nr 57/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 27/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, zmienione rozporządzeniem nr 43/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. i rozporządzeniem nr 46/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r 2489
895 nr 58/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 44/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, zmienione rozporządzeniem nr 45/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r 2489
UCHWAŁY:
896 nr XXVI/128/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielenia nieodpłatnej pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego 2490
897 nr XIV/28/06 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2006 r 2490
898 nr XXXI/182/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r 2491
899 nr XXXIV/276/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2492
900 nr XXXV/285/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2006 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/276/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2498
901 nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2504
902 nr XXXV/286/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2006 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2506
903 nr XLVII/281/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie uprawnionych do tego organów 2507
904 nr XLVII/282/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz 2510
905 nr XLVII/284/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 2514
906 nr XLVII/285/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 2515
907 nr XLVII/286/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2003-2007 2515
908 nr XLVII/287/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych 2516
909 nr 13/2006 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2005 2516
910 nr 14/06 Zarządu Związku Gmin Rypińskich z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Rypińskich za 2005 r 2516
911 nr XXVI/125/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży 2517
912 nr XLIII/390/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Tucholi 2518
913 nr XLIII/391/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tucholi 2519
INFORMACJE:
914 rozporządzenie nr 4/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 2520
915 rozporządzenie nr 5/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 2521
916 zarządzenie nr 136 Wójta Gminy Choceń z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2521
917 zarządzenie nr 0151-3/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2522
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-12
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]