Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 05 maj 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
874 nr XXVII/191/2006 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżewo” 2451
875 nr XXVII/192/2006 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżewo” 2456
876 nr XXXVI/255/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 r 2462
877 nr XXXVI/260/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2006 r 2464
878 nr XXXVI/261/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 2464
879 nr XXXVI/262/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 2465
880 nr XXXII/209/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy nr XVII/92/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 2466
881 nr 349/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie” 2466
882 nr XXVI/186/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2473
883 nr XLVI/543/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Szmaragdowa” ulicy w miejscowości Lubicz Dolny 2477
884 nr XLVI/544/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Źródlana” – ulicy w miejscowości Lubicz Dolny 2478
885 nr XXX/247/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom i dzierżawcom w nabywaniu lokali komunalnych 2478
INFORMACJE:
886 zarządzenie nr 3/06 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2005 r 2478
887 zarządzenie nr 86/06 Wójta Gminy Rypin z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2479
888 nr 0151/181/2006 Burmistrza Mogilna z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilno za 2005 r 2479
889 zarządzenie nr 6/06 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 2006 r w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2480
890 zarządzenie nr 12/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2005 r 2480
891 nr 17/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2481
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-12
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]