Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 25 kwiecień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
869 nr XXIII/190/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka dla terenów: Czarne Błoto - zabudowa zagrodowa (działki nr 120/5 i 467/1), Rzęczkowo – zabudowa zagrodowa (działka nr 399/3-8), Gutowo – usługi komercyjne (działka nr 168/5-6), Zławieś Mała – zabudowa zagrodowa (działka nr 226), funkcje komercyjne (działki nr 244/11; 244/12; 244/28 i 244/30), Zarośle Cienkie – zabudowa zagrodowa (działka nr 124/3) 2322
870 nr XXIII/191/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka dla terenów: Stary Toruń – zabudowa mieszkaniowa (dz. 184/9), zabudowa zagrodowa (dz. 105/5; 277/23; 127 i 80), obsługa rolnictwa (dz. 277/15), przemysł, składy, magazyny (dz. 277/20); Rozgarty – zabudowa zagrodowa (dz. 18/1), zabudowa mieszkaniowa (dz. 69; 122/28; 63/1; 63/3-4; 60; 61; 120/3-4; 122/38-40 i 78/25); Czarne Błoto – zabudowa mieszkaniowo-usługowa (dz. 29/3-4), zabudowa zagrodowa (dz. 221/2-8; 222/12-15; 342/4; 403/3-4; 421/2; 422/2-4; 400; 401 i 45/3), zabudowa mieszkaniowa (dz. 21/7-8; 22/2; 19/8; 19/10; 19/13; 19/16); Górsk – zabudowa zagrodowa (dz. 351/5; 531/1 i 530/1), zabudowa mieszkaniowa (dz. 469/1); Gutowo – zabudowa zagrodowa (dz. 212/3-4); Cichoradz – zabudowa zagrodowa (dz. 82); Zarośle Cienkie – zabudowa zagrodowa (dz. 137); Zławieś Mała – zabudowa mieszkaniowa (dz. 218/5), sport i rekreacja (dz. 194/15), funkcje komercyjne (dz. 244/36); Zławieś Wielka – zabudowa zagrodowa (dz. 341/6 i 330/2), zabudowa mieszkaniowa (dz. 34); Toporzysko – funkcje komercyjne (dz. 168), zabudowa mieszkaniowa (dz. 155/2); Czarnowo – ogrodnictwo (dz. 246/19) 2333
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-10
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]