Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 50 Bydgoszcz, 24 kwiecień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
836 nr XXVII/123/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2006 r 2280
837 nr XXVII/124/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11 lutego 2006 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 2281
838 nr XLVI/280/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz 2281
839 nr XXX/226/06 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lniano” 2286
840 nr XXXVI/294/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2290
841 nr XXXVI/295/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2293
842 nr XXXVI/296/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Złotniki Kujawskie” lub „Zasłużony dla Gminy Złotniki Kujawskie” 2294
843 nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zbiczno na 2006 r 2295
844 nr XL/238/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zbiczno oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 2296
845 nr XXVI/120/2006 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na rok 2006 2297
846 nr XXVI/121/2006 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg (umarzania, odraczania lub rozkładania na raty) należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionego do tego organu 2298
847 nr XLIV/653/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2299
848 nr XLIV/663/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze 2300
849 nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2302
850 nr LXV/1230/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy dnia lata 2002-2006 2303
851 nr XLIII/287/06 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2006 2303
852 nr XXXVII/337/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku 2305
853 nr XXXVII/349/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Więcbork realizujących nowe inwestycje 2309
854 nr XXXVII/350/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie likwidacji Miejsko Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Więcborku 2310
855 nr XL/318/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kcyni 2311
856 nr XL/319/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/98 Zarządu Miejskiego w Kcyni z dnia 7 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania zmienionej uchwałą nr XVII/175/2000 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 sierpnia 2000 r., uchwałą nr XXXIII/356/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r., uchwałą nr XX/125/2004 z dnia 30 marca 2004, uchwałą nr XXXIV/257/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r 2312
857 nr XL/320/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2006 r. o zmianie uchwały nr XXXIX/312/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r 2313
858 nr XXXVIII/468/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10 2313
INFORMACJE:
859 zarządzenie nr 197/2006 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2005 r 2314
860 zarządzenie nr 4/2006 Wójta Gminy Radomin z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2005 r 2315
861 zarządzenie nr 189/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2005 2315
862 zarządzenie nr 9/06 Wójta Gminy Unisław z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2005 r 2316
863 zarządzenie nr 0151-16/2006 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2317
864 zarządzenie nr 56/B/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2005 r 2318
865 zarządzenie nr 9/06 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2318
866 zarządzenie nr 11/2006 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2005 2319
867 zarządzenie nr 2/06 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 2319
868 zarządzenie nr 31/2006 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2005 r 2320
POBIERZ

Opublikowane: 2006-05-10
Ostatnia modyfikacja: 2006-05-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]