Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 20 styczeń 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
48 nr XLV/356/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Browina 195
49 nr XXXI/172/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Wielgie 200
50 nr XXXI/173/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2006, ustalenia regulaminu wynagradzania oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 200
51 nr XXXI/173/05 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 206
52 nr XXXI/175/05 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin 209
53 nr XLVIII/170/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Grudziądz 209
54 nr XLVIII/171/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Grudziądz 211
55 nr XXXIV/231/2005 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury gminy pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku” oraz uchwalenia jej statutu 212
56 nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko 215
57 nr XL/271/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 228
58 nr XXXVII/300/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych 228
59 nr XXXVI/178/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2005 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 228
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
60 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy we Wielgiem 233
POROZUMIENIA:
61 zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Powiatem Tucholskim, w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Bydgoszczy 233
62 aneks nr 1 zawarty w dniu 15 listopada 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Powiatem Tucholskim, do porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Bydgoszczy 234
63 zawarte w dniu 9 maja 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Powiatem Nakielskim, w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Nakielskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Bydgoszczy 234
64 aneks nr 1 zawarty w dniu 9 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Powiatem Nakielskim, do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2005 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Nakielskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Bydgoszczy 235
65 zawarte w dniu 9 czerwca 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Nowa Wieś Wielka, w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nowa Wieś Wielka przez niepubliczne przedszkola, dla których organem dotującym jest Miasto Bydgoszcz 235
66 zawarte w dniu 1 sierpnia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Powiatem Tucholskim, w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Bydgoszczy 236
67 aneks nr 1 zawarty w dniu 6 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Powiatem Bydgoskim do porozumienia zawartego w dniu 21 lutego 2005 r. na powierzenie prowadzenia zadań publicznych przez Miasto Bydgoszcz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego 236
68 aneks nr 4 z dnia 12 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim do porozumienia zawartego w dniu 15 lipca 1999 r. 237
69 Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 237
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-20
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]