Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 20 kwiecień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
786 nr XXXVII/274/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2143
787 nr XXXI/218/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubiewo 2148
788 nr XXXI/224/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/201/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 2154
789 nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/205/2005 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 2154
790 nr XXXI/226/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek położonych w Gminie Lubiewo na rzecz Skarbu Państwa – Staroście Tucholskiemu 2155
791 nr XXXVII/145/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2006 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2156
792 nr XXXVII/146/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2159
793 nr XXXVI/259/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie 2160
794 nr XXXVI/264/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 2160
795 nr XXXVI/265/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wąbrzeźno 2161
796 nr XXXVI/266/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2165
797 nr XXXVI/267/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie stypendiów i nagród za wysokie wyniki sportowe 2167
798 nr XXXVI/268/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 2168
799 nr 14/XLV/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na prawach powiatu na 2006 r 2168
800 nr 969/06 Rady Miasta Torunia z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 2170
801 nr 34/2006 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Grudziądz na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 2173
802 nr XXXIV/133/06 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2173
803 nr XXX/14/2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2174
804 nr XXXI/24/2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2178
INFORMACJE:
805 nr 143/2006 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2178
806 zarządzenie nr 3/2006 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2179
807 zarządzenie nr 6/2006 Wójta Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r 2180
808 zarządzenie nr 13/W/2006 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2005 2180
809 zarządzenie nr 7/06 Wójta Gminy Chełmża z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2005 r 2181
810 z dnia 27 marca 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-7(2)/2006/532/VII/ASz zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku na wytwarzanie ciepła 2181
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]