Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 07 kwiecień 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
732 nr 43/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 27/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 2011
733 nr 44/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 2011
UCHWAŁY:
734 nr XL/375/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nakło nad Notecią - fragmentu terenu położonego w rejonie obwodnicy miasta oraz gminy Nakło nad Notecią - fragmentu terenu wsi Bielawy 2014
735 nr XXXVII/230/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 15 lutego 2006 w sprawie budżetu Gminy Nowe na rok 2006 2042
736 nr XXX/234/06 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2043
737 nr 11/XLV/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Okrężną, północną granicą działki nr 75 KM 84, zachodnią granicą działek nr 64/3, 64/1, 65 KM 85, częścią północnej granicy działki nr 1/29 i częścią południowej granicy działki nr 1/29 KM 85, zachodnią granicą działek nr 2/6 i 2/7 KM 106, północną granicą działki nr 1/7 KM 106 oraz ulicą Bracką 2044
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
738 z dnia 6 marca 2006 r. o zmianach w składach Rady Powiatu Inowrocławskiego 2053
POROZUMIENIA:
739 z dnia 17 lutego 2005 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławka a Zarządem Powiatu we Włocławku w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 2053
740 aneks nr 1/05 do porozumienia z dnia 17 lutego 2005 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławka a Zarządem Powiatu we Włocławku w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 2054
741 zawarte w dniu 8 lutego 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy 2054
742 porozumienie międzygminne zawarte w dniu 10 lutego 2006 r. pomiędzy Gminą Rypin a Gminą Miastem Rypina w sprawie powierzenia przez Gminę Rypin zadań publicznych Gminie Miastu Rypin 2055
743 aneks z dnia 20 lutego 2006 r. do porozumienia z dnia 1 września 2005 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławka a Zarządem Powiatu w Lipnie w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 2055
744 aneks nr 1/06 do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2004 r. pomiędzy Gminą Miasta Rypina a Gminą Rypin w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pn. „Budowa cmentarza komunalnego” w miejscowości Starorypin Prywatny - Gmina Rypin (Dz.Urz. Nr 57, poz. 1004 z 2004 r.) 2056
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-18
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]