Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 43 Bydgoszcz, 31 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
724 nr 3/XLIV/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy ulicami Aleją Jana Pawła II, Mielęcińską, Ziołową, Szpalerową, Brzezinową, Bluszczową, Paprocią, Łowiecką, granicą miasta i ogrodzeniem Zakładu Karnego oraz w rejonie ulicy Cienistej pomiędzy ulicami Miodową, Modrą, Łabędzią, Daleką i Skrytą. 1954
725 nr XLI/358/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola. 2003
726 nr XLII/368/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Małym Mędromierzu. 2006
727 nr XLII/380/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tucholi. 2007
728 nr XLII/384/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola. 2007
INFORMACJE:
729 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków. 2007
730 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2006 r. 2008
731 Starosty Wąbrzeskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej z Działem Zamiejscowym w Książkach na 2006 r. 2008
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-12
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]