Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 31 marzec 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
689 nr 26/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2006 r. 1920
690 nr 27/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określania miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach. 1921
UCHWAŁY:
691 nr XLIX/378/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/240/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim zwanym dalej „ŚDS”. 1924
692 nr XLI/276/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 1925
693 nr XXXIII/197/2006 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 1930
694 nr XXXIX/320/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 1932
695 nr XXXIX/321/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 1934
696 nr XXXIX/322/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 1936
697 nr XXX/219/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. 1938
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
698 z dnia 30 marca 2006 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 1939
INFORMACJE:
699 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Brodnicy w 2006 r. 1939
700 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie w 2006 r. 1940
701 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2006 r. 1940
702 zarządzenie nr 65/06 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 1940
703 zarządzenie nr 66/06 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. 1940
704 zarządzenie nr 5/2006 Starosty Mogileńskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. 1941
705 zarządzenie nr 2/2006 Starosty Rypińskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na rok kalendarzowy 2006. 1941
706 zarządzenie nr 3/2006 Starosty Rypińskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie na rok kalendarzowy 2006. 1941
707 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 1941
708 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. 1942
709 zarządzenie nr 13/2006 Starosty Grudziądzkiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 1942
710 obwieszczenie nr 1/06 Starosty Toruńskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego. 1942
711 obwieszczenie nr 2/06 Starosty Toruńskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie. 1942
712 zarządzenie nr 3/2006 Starosty Radziejowskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2006 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Powiat Radziejowski. 1943
713 zarządzenie nr 4/2006 Starosty Radziejowskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, Powiat Radziejowski. 1943
714 ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w bieżącym roku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej i miesięcznych kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Toruniu. 1943
715 zarządzenie nr 9/2006 Starosty Lipnowskiego z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2006 r. 1944
716 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Powiecie Nakielskim w roku 2006. 1944
717 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego. 1944
718 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Żnińskiego. 1944
719 ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Trzemiętowie. 1945
720 ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej w Powiecie Bydgoskim. 1945
721 zarządzenie nr 15/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. 1945
722 zarządzenie nr 16/06 Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 1946
723 rozporządzenie nr 3/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2006 r. w sprawie określenia miejsc stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach. 1946
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-12
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]