Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 30 marzec 2006
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
662 nr 46/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2006-2010 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku 1879
663 nr 47/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2006-2010 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu 1880
UCHWAŁY:
664 nr XXIII-127/05 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bądkowo 1881
665 nr XXVI/179/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2006 r 1882
666 nr XXV-123/05 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2006 r 1883
667 nr XXV-125/05 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1885
668 nr XXXI/187/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1887
669 nr XXX/152/06 Rady Gminy Rypin z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1888
670 nr XXIX/163/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie zmian w uchwale nr VI/31/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Lubieniu Kujawskim 1889
671 nr XXIX/164/06 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Kłóbce i nadania statutu 1890
672 nr XXIX/165/06 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów 1896
673 nr XXXVII/170/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 1896
674 nr 30/2006 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubicz na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1897
675 nr XXVII/127/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11 lutego 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży 1897
676 nr XLIV/369/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica 1898
677 nr XXXIV/177/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru 1901
678 nr XXVII/200/06 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego 1901
POROZUMIENIE
679 zawarte w dniu 2 stycznia 2006 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Bukowiec w sprawie przyjęcia zadań w zakresie organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień i uchwały nr XXIV/198/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 1903
INFORMACJE:
680 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tucholi za 2005 r 1904
681 zarządzenie nr 125/06 Wójta Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2005 r 1905
682 zarządzenie nr 7/2006 Starosty Tucholskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Tucholi w roku 2006 1906
683 zarządzenie nr 8/2006 Starosty Tucholskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej Gmina Tuchola, w roku 2006 1906
684 zarządzenie nr 30 Starosty Inowrocławskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1906
685 zarządzenie nr 31 Starosty Inowrocławskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2006 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1906
686 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2005 r 1907
687 zarządzenie nr 137/2006 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2005 r 1908
688 rozporządzenie nr 2/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu, Województwo Kujawsko-Pomorskie 1909
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-06
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]