Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 28 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
648 nr XXV/199/05 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klęczkowo 1834
649 nr XXV/200/05 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2005 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego część działki nr 189/1 we wsi Stolno 1839
650 nr XXV/202/05 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wabcz 1843
651 nr XXXIII/258/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku 1849
652 nr XXXI/140/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Ciechocin na 2006 r 1851
653 nr XXXIV/201/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2006 r 1852
654 nr XL/327/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 r 1854
655 nr XXVII/209/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1854
656 nr XXVII/213/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka 1857
657 nr XXXIII/228/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1862
658 nr XXXIII/229/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski 1866
659 nr XLV/269/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1871
660 nr XLV/271/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1872
661 nr XLV/272/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim 1875
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-06
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]