Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 4 Bydgoszcz, 19 styczeń 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
31 nr XXVI/197/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 7 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 665/2, 665/3 i 666 w Dąbiu Nowym, Gmina Łabiszyn 155
32 nr XXXVII/209/2005 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żmijewko obejmującego: tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, letniskowo-rekreacyjnej i pensjonatowej działki nr 48/2, 48/4, 48/6, 48/7, 48/8, 53/22, 53/23, 53/24, 54/2) – teren „A” oraz działki nr 48/12, 48/13, 48/15, 48/18, 48/19, 48/20, 48/21, 48/22, 48/23, 48/24, 48/25, 48/26, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/31 i część działki nr 62/2 – teren „B” 160
33 nr XLV/350/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim 167
34 nr XLV/351/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim 169
35 nr XLV/355/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/246/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego 170
36 nr XXVIII/155/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzikach Dużych 171
37 nr XXVIII/157/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wąpielsk 172
38 nr XLI/489/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, droga lokalna łącząca wiadukt autostradowy z ul. Leśny Trakt w Toruniu 173
39 nr 220/XXXI/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego 176
40 nr XXXIV/245/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna, Wąbrzeźno, ul. Pruszyńskiego, teren działalności usługowo-handlowej 176
41 nr XLV/357/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Skąpe 180
42 nr XIX/133/05 Rady Gminy Topólka z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 185
43 nr XXVII/151/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 185
44 nr XXVII/154/2005 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim 186
45 nr XXVI/36/05 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo 187
46 nr XXV/140/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu 191
POROZUMIENIE
47 nr 144/2005 z dnia 24 listopada 2005 r pomiędzy Gminą i Miastem Janikowo, a Powiatem Inowrocławskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej 191
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-19
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]