Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 24 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
633 nr XXXIX/191/2006 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 1799
634 nr XXXIX/192/2006 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1799
635 nr XXXVIII/196/06 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1803
636 nr LXIV/1189/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Katowice na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego 1810
637 nr LXIV/1206/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów 1810
638 nr 245/XXXIV/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r 1810
639 nr XXVIII/207/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 r 1817
640 nr XXVIII/210/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach 1818
641 nr XXVIII/211/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Śliwice 1819
INFORMACJE:
642 rozporządzenie nr 3/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 1820
643 rozporządzenie nr 2/2006 z dnia 17 marca 2006 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie określenia miejsc stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 1820
644 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2005 r 1826
645 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r. - Starostwo Bydgoskie 1827
646 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Nakielskim w roku 2006 1829
647 z dnia 7 marca 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383H/1333/W/OPO/2005/AJ, nr PCC/403B/1333/W/OPO/2005/2006/AJ i nr OCC/329A/1333/W/OPO/2005/2006/AJ w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorcy, zmiany przedmiotu i zakresu działalności Toruńskiej Energetyki Cergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem 1829
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]