Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 21 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
617 nr XXXIV/165/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2006 r 1755
618 nr XXXII/328/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin IX” 1756
619 nr 940/06 Rady Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Toruń lokali socjalnych i ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 1773
620 nr XXX/153/06 Rady Gminy Rypin z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1775
621 nr XLV/274/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie ograniczenia czasu korzystania przez podmioty gospodarcze z urządzeń sortowania węgla w Gminie Pruszcz 1778
622 nr XLV/275/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz 1779
623 nr XXX/217/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łabiszyn 1779
624 nr XXX/218/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łabiszyn na lata 2002 – 2007 1780
625 nr XXX/219/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn 1780
626 nr XXX/220/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1788
627 nr LXIV/1212/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1788
628 nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2006 r 1794
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
629 z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianach w składzie Powiatu Grudziądzkiego 1794
INFORMACJE:
630 Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 1795
631 zarządzenie nr 4 Starosty Chełmińskiego z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Chełmińskiego w 2006 r 1795
632 zarządzenie nr 5 Starosty Chełmińskiego z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Chełmińskiego w 2006 r 1795
POBIERZ

Opublikowane: 2006-04-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-04-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]