Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 17 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
602 nr XXV/201/05 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2005 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między drogą krajową Nr 1 a drogą wojewódzką Nr 548 we wsi Stolno 1715
603 nr 8/2006 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Brzuze w uchwale budżetowej gminy na 2006 r 1719
604 nr 33/2006 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Dobre w uchwale budżetowej na rok 2006 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1720
605 nr 6/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1720
606 nr 13/D/2006 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Więcbork na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1720
607 nr 15/2006 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dragacz na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 1721
608 nr XXXIII/338/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha i pieczęci Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zasad ich używania 1721
609 nr XXXIII/339/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r 1727
610 nr XXXIII/341/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych w każdym okręgu 1731
611 nr XXXIII/346/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Olimpinie 1732
612 nr XXXIII/349/2006 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowa Wieś Wielka 1732
613 nr XXXIII/350/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka 1735
614 nr XXXIV/281/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Przylesie” w Rynarzewie Gmina Szubin 1741
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
615 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Brzozie w województwie kujawsko-pomorskim 1749
INFORMACJA
616 sprawozdanie z dnia 29 grudnia 2005 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2005 r 1750
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-23
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]