Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 16 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
585 nr XXIX/227/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu 1643
586 nr XXIX/231/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bramka 1644
587 nr XXIX/232/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Branica 1649
588 nr XXIX/233/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Budyń 1653
589 nr XXIX/234/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bukowiec 1658
590 nr XXIX/235/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gawroniec 1663
591 nr XXIX/236/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Korytowo 1667
592 nr XXIX/237/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krupocin 1672
593 nr XXIX/238/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Plewno 1676
594 nr XXIX/239/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Poledno 1681
595 nr XXIX/240/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Polskie Łąki 1686
596 nr XXIX/241/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przysiersk 1690
597 nr XXIX/242/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanna 1695
598 nr XXIX/243/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tuszynki 1699
599 rozporządzenie nr 1/2006 z dnia 5 marca 2006 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu w sprawie określenia miejsca wystąpienia podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 1704
600 rozporządzenie nr 2/2006 z dnia 5 marca 2006 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 1706
601 rozporządzenie nr 1/2006 z dnia 11 marca 2006 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie określenia miejsca wystąpienia podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 1707
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-23
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]