Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 15 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
561 nr XXXVI/258/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1612
562 nr XXXVI/263/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1617
563 nr XXVI/165/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1617
564 nr 5/D/2006 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Rogowo na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1622
565 nr 12/2006 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Lipno w uchwale budżetowej gminy na 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1623
566 nr 19/2006 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Wielgie w uchwale budżetowej gminy na 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1623
567 nr 37/2006 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Bądkowo w uchwale budżetowej na rok 2006 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1624
568 nr 14/2006 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Brodnica na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 1624
569 nr 26/2006 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Fabianki w uchwale budżetowej na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1624
570 nr 25/2006 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bobrowo na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 1625
571 nr 26/2006 2006 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej Gminy Brzozie na rok 2006 1625
572 nr 15/D/2006 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kcynia na 2006 r. wraz z dołączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1626
573 nr XXXIX/477/06 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu dla części działki nr 57/1 1626
574 nr 7/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Jeżewo na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1631
575 nr 11/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Warlubie na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1631
576 nr 42/2006 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski w uchwale budżetowej na rok 2006 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1631
577 nr 43/2006 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Rypin w uchwale budżetowej gminy na 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1632
578 nr 30/2006 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubicz na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1632
579 nr 31/2006 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Gniewkowo na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 1633
580 nr XXXIV/200/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1633
581 nr XXVIIII/199/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 16 lutego 2006 r. o zmianie uchwały nr XXVI/188/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo na 2006 r 1635
582 nr XXVIII/154/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/142/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 1636
OGŁOSZENIA:
583 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2006 r 1637
584 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2006 r 1637
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-21
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]