Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 34 Bydgoszcz, 14 marzec 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
540 nr 23/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jamy” 1567
541 nr 24/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego 1567
542 nr 25/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1567
UCHWAŁY:
543 nr XXV/186/2005 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1570
544 nr XXXIII/171/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świekatowo 1574
545 nr 937/06 Rady Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 1574
546 nr XXXII/257/2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1580
547 nr XXXII/258/2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 1587
548 nr 1/06 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące 1589
549 nr XXXIII/159/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1591
550 nr XXXIII/161/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/113/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brodnica 1594
551 nr XXX/15/2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez Powiat Grudziądzki 1595
552 nr XXVII/215/06 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r 1596
553 nr 12/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sicienko na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1599
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
554 nr 40/R/2005 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 1600
555 nr 42/R/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1603
POROZUMIENIE
556 zawarte w dniu 15 lutego 2006 r.. w Bydgoszczy, pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1604
INFORMACJE:
557 Starosty Nakielskiego z dnia 14 lutego 2006 r w sprawie operatu ewidencji budynków i lokali 1605
558 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2005 1606
559 sprawozdanie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r 1607
560 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2006 1607
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-21
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]