Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 13 marzec 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
522 nr 22/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 1527
UCHWAŁY:
523 nr XXXIII/296/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski na rok 2006 1527
524 nr XXXIV/297/06 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2006 1533
525 nr XXXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1534
526 nr XXXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 1534
527 nr XXV/127/05 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2006 r 1534
528 nr XXX/183/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Bobrowo 1536
529 nr XXVI/177/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Skępe 1548
530 nr XXXIX/369/05 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią 1549
531 nr XL/381/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią 1551
532 nr XI/382/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 r 1552
533 nr XXII/119/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie założenia Gimnazjum Publicznego w Błennie 1553
534 nr XXXVII/11/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1553
535 nr XXXVI/336/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2006 r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Więcbork 1554
536 nr XXXI/204/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 2 lutego 2006 r w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 1559
537 nr XXXIX/315/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia 1561
POROZUMIENIE
538 zawarte w dniu 3 stycznia 2006 r. pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a Gminą Miejską Ciechocinek w sprawie dróg (ulic) położonych w Mieście Ciechocinek 1562
INFORMACJA
539 ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie naboru kandydatów celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu 1564
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-21
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]