Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 10 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
497 nr XXVIII/221/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec 1491
498 nr XXVIII/224/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec 1495
499 nr XXVIII/136/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie 1496
500 nr XXIX/181/2005 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach 1500
501 nr XXXVII/409/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 1502
502 nr XXXVII/150/05 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2006 r 1502
503 nr XXVI/148/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2006 1504
504 nr 4/2006 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Waganiec w uchwale budżetowej na 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1505
505 nr 2/D/2006 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Inowrocław na 2006 r. wraz z dołączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1505
506 nr 11/2006 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Kikół w uchwale budżetowej gminy na 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1506
507 nr 21/2006 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy w Skępe w uchwale budżetowej gminy na 2006 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1506
508 nr 7/D/2006 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lubiewo na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1507
509 nr 6/D/2006 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kamień Krajeński na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1507
510 nr 9/D/2006 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Śliwice na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1507
511 nr 10/D/2006 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prognozie kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Gostycyn 1508
512 nr L/5/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy - Miasto Grudziądz 1508
513 nr XXIV-130/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy Bądkowo na rok 2006 1510
514 nr 5/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Białe Błota na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1515
515 nr XXXI/8/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów wykazów deklaracji podatkowych - w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Sadki 1516
INFORMACJE:
516 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radziejowskiego za 2005 r 1516
517 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Świeckiego za rok 2005 1520
518 z dnia 27 stycznia 2006 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków Miasta Bydgoszczy 1521
519 z dnia 6 stycznia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1132A/9426/W/OPO/2005/2006/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy „ELANA-ENERGETYKA” z siedzibą w Toruniu określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 1522
520 z dnia 12 stycznia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/506D/33/W/OPO/2005/2006/AJ w sprawie zmiany oznaczenia przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy „PECTOR” Zakład Automatyki i Energetyki Wójcik, Wałecki, Szmelc, Stegenta sp.j. z siedzibą w Toruniu określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 1523
521 z dnia 24 stycznia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/569B/254/W/OPO/2005/2006/AJ w sprawie zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 1524
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-17
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]