Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 29 Bydgoszcz, 08 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
456 nr XXII/254/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 216/2 i 219 położonych w miejscowości Włóki, Gmina Dobrcz 1298
457 nr XXII/255/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 18/6 położonej w miejscowości Trzęsacz, Gmina Dobrcz 1305
458 nr XXII/256/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 45 położonej w miejscowości Dobrcz 1312
459 nr XXII/257/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 130 położonej w miejscowości Dobrcz 1319
460 nr XXII/258/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 168/4 położonej w miejscowości Dobrcz 1327
461 nr XXII/259/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 51/1 i 51/2 położonych w miejscowości Borówno, Gmina Dobrcz 1334
462 nr XXII/260/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 3 położonej w miejscowości Dobrcz 1342
463 nr LXIV/1213/2006 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 1349
464 nr LXIV/1214/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do występowania z wnioskiem o skierowanie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych 1349
INFORMACJA
465 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bydgoszczy za rok 2005 1349
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-09
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]