Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 28 Bydgoszcz, 07 marzec 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
447 nr XXXI/205/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych 1246
448 nr XXX/174/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 1252
449 nr XXX/175/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty prolongacyjnej 1257
450 nr XXII - 115/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania przez Gminę Bądkowo na rok 2006 1258
451 nr 925/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 1258
452 nr 933/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Szosą Chełmińską, Jaskółczą i Słowiczą w Toruniu 1260
453 nr 934/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dla obszaru oznaczonego symbolem P92aNO oraz części obszarów oznaczonych symbolami: P90RL, P91RL, P92RPO i P123KZo1/2, położonych wzdłuż ul. Rudackiej” – dotyczącej części działki nr geodez. 18/3, położonej przy ul. Rudackiej 39 1279
INFORMACJE:
454 sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2005 1283
455 z dnia 11 stycznia 2006 r. informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury 1283
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-09
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]