Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 27 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
343 nr XXXVII/252/2005 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r 1035
344 nr XXIV/153/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2006 r 1039
345 nr XXIV/175/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2006 1040
346 nr XXIV/182/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejowa 1041
347 nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie 1044
348 nr XXXVI/265/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 r 1044
349 nr XXXV/427/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1046
350 nr XXV/182/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1047
351 nr XXV/184/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 1048
352 nr XXXVIII/445/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 165 w Hucie 1048
353 nr XXXIII/150/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1054
354 nr XXVI/155/05 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośno w roku 2006 1055
355 nr XXVII/157/05 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1061
356 nr XXVII/159/05 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej 1062
357 nr XXVII/160/05 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośno w roku 2006 1063
358 nr XXVI/163/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2006 1063
359 nr XXVI/166/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waganiec 1064
360 nr XXIX/212/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2006 r 1067
361 nr XXIX/214/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r 1069
362 nr XXIX/215/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn na 2006 r 1072
363 nr 115/2005 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąbrzeźno na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 1073
364 nr XXXII/202/2005 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 1073
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
365 nr 33/R/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 r 1075
INFORMACJA
366 sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2005 r 1076
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]