Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 24 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
338 nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 962
339 nr XXVI/175/05 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części dotyczącej wsi Kijewo Królewskie 989
340 nr XXIV/111/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 1025
341 nr XLII/594/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 1026
342 nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r 1028
POBIERZ

Opublikowane: 2006-03-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-03-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]