Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 21 Bydgoszcz, 23 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
313 nr XXX/308/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dla obliczania dodatku mieszkaniowego w Gminie Nowa Wieś Wielka 824
314 nr XXX/309/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2002-2006 824
315 nr XXX/310/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 829
316 nr XXVIII/197/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na 2006 r 829
317 nr XXXVI/110/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2006 r 830
318 nr XXXVI/112/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 831
319 nr XXXII/185/2005 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2006 r 837
320 nr XII/63/2005 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z tytułu podjęcia działalności gospodarczej, zatrudnienia nowych pracowników oraz zainwestowania w Gminie Unisław 838
321 nr XII/64/05 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 840
322 nr XXXII/154/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 841
POROZUMIENIA:
323 zawarte w dniu 1 lipca 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2 pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Dragacz 842
324 zawarte w dniu 12 sierpień 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2 pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Grudziądz 845
325 zawarte w dniu 17 sierpnia 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, których organem prowadzącym jest samorząd powiatu grudziądzkiego, przez doradców metodycznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia, realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2 pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Powiatem Grudziądzkim 848
326 zawarte w dniu 25 sierpnia 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2 pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Urzędem Gminy w Rogóźnie 850
327 zawarte w dniu 30 sierpnia 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2 pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Burmistrzem Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim 852
328 zawarte w dniu 31 sierpnia 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Łasin 854
329 zawarte w dniu 31 sierpnia 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2 pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Świecie nad Osą 856
330 zawarte w dniu 1 września 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta Grudziądza przez doradców metodycznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2 pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak” 859
331 zawarte w dniu 13 września 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Chełmno 860
332 zawarte w dniu 13 września 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz Gminą Gruta 862
333 zawarte w dniu 13 września 2005 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Przedszkolem Niepublicznym Sióstr Zmartwychwstanek 866
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-24
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]