Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 20 Bydgoszcz, 22 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
290 nr XXXVII/294/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mogilno na 2006 r 783
291 nr XXVIII/152/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2006 r 784
292 nr XXVII/202/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śliwice 785
293 nr XXVII/203/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice 789
294 nr XXVII/206/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 792
295 nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 r 793
296 nr XXX/211/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 795
297 nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne 796
298 nr XXXIX/217/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 796
299 nr XXVII/239/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2006 r 797
300 nr XXXV/287/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na 2006 r 798
301 nr XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2006 r 799
302 nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 800
303 nr XXXVIII/442/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 801
304 nr XXXVIII/447/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2003-2007, uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/516/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 98, poz. 2014) 802
305 nr 921/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 803
306 nr XXX/178/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowo na rok 2006 803
307 nr XXX/179/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, oraz podatków i opłat lokalnych 803
308 nr XXX/197/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 805
309 nr XXX/201/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa 806
310 nr XXXVIII/276/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 810
311 nr XXX/211/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r 815
312 nr XXX/213/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo 816
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-23
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]