Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 13 styczeń 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
14 nr XXIX/179/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r., dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa 43
15 nr XXIX/180/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2006 r 46
16 nr XXIX/192/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 47
17 nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 52
18 nr XXIV/198/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 56
19 nr XXIV/115/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 56
20 nr XXIV/116/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 60
21 nr XXIV/117/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 61
22 nr XXXI/192/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 66
23 nr XXXI/193/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy 69
24 nr XXXI/194/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 70
25 nr XXVIII/105/2005 Rady Gminy w Osieku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 71
INFORMACJE:
26 z dnia 22 grudnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/329/1333/W/OPO/2005/AJ w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem przez Elektrociepłownie „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu 75
27 rozporządzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Mała Nieszawka” w Toruniu i Gminie Wielka Nieszawka, Województwo Kujawsko-Pomorskie 75
28 z dnia 30 grudnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-74(5)/2005/532/VII/ASz zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku na wytwarzanie ciepła 79
29 z dnia 6 stycznia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-71(12)/2005/2006/33/VI/JP zatwierdzającej taryfę „PECTOR” Zakład Automatyki i Energetyki Wójcik, Wałecki, Szmelc, Stegenta Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie ciepła 81
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-19
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]