Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 174 Bydgoszcz, 29 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2881 nr XXXI/147/06 Rady Gminy Lipno z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno 8711
2882 nr LIII/346/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Barcin lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych 8715
2883 nr LXXIV/1421/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Glinki-Lubraniecka w Bydgoszczy 8716
2884 nr LXXIV/1422/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad nabywania lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu miasta 8728
2885 nr XLVII/542/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 8728
2886 nr XLVII/546/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia na 2007 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 8729
2887 nr 302/XLIII/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 8730
2888 nr XXXVII/190/2006 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 8731
2889 nr LIII/319/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 8731
2890 nr LIII/320/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe 8732
2891 nr XLI/233/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 48/2, 48/3 położone w obrębie Mały Rudnik Gmina Grudziądz 8733
2892 nr XLI/235/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś w rejonie ul. Świerkocińskiej obejmującego obszar projektowanego osiedla zabudowy jednorodzinnej, pod nazwą „NA STOKU” 8745
2893 nr II/19/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu 8757
2894 nr III/11/06 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świecie nad Osą 8762
2895 nr III/25/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nakielskiego 8764
INFORMACJA
2896 z dnia 14 grudnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-60(4)/2006/738/VIII/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładów Azotowych Anwil Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 8764
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-08
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]