Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 173 Bydgoszcz, 29 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2876 nr XXXIV-241/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 8650
2877 nr XXXVIII/198/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 września 2006 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 8651
2878 nr XL/394/06 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ulicy Podgórnej, Poprzecznej, Nowej i 18 Stycznia 8653
2879 nr XL/395/06 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sienkiewicza 8673
2880 nr XL/396/06 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brodnicy dla terenu zawartego przy ulicy Ustronie na dotychczasowym obszarze gruntów rolnych 8683
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-08
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]