Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 172 Bydgoszcz, 20 grudzień 2006
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
2857 nr 363/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chełmży 8607
2858 nr 364/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno 8608
2859 nr 368/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drzycim 8609
2860 nr 369/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 8610
2861 nr 371/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chełmży 8611
2862 nr 372/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno 8611
UCHWAŁY:
2863 nr LXXI/1351/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Widok” w Bydgoszczy 8611
2864 nr I/3/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ruda Śląska na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego 8634
2865 nr XXXIII/39/2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 8634
2866 nr XXXIII/42/2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8635
2867 nr XXXIV/162/2006 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 8638
2868 nr I/14/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 8639
2869 nr III/8/06 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 8640
2870 nr III/9/06 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 8640
2871 nr III/10/06 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8640
2872 nr III/11/06 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminu płatności 8643
2873 nr III/12/06 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8644
2874 nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 8644
2875 nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 8645
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-05
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]