Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 171 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2827 nr III/7/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8583
2828 nr III/8/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8583
2829 nr III/9/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów 8586
2830 nr III/10/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 r 8586
2831 nr III/8/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2007 rok 8586
2832 nr III/8/06 Rady Gminy Świecie n/Osą z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 oraz zwolnień od podatku 8587
2833 nr III/9/06 Rady Gminy Świecie n/Osą z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 8587
2834 nr III/10/06 Rady Gminy Świecie n/Osą z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów 8589
2835 nr 9/06 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8589
2836 nr 10/2006 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8590
2837 nr 11/06 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu 8591
2838 nr 12/06 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8592
2839 nr 13/06 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 8592
2840 nr 15/06 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 r 8593
2841 nr III/8/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8593
2842 nr III/9/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 8594
2843 nr III/10/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8594
2844 nr III/11/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 8595
2845 nr III/12/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od posiadania psów 8596
2846 nr III/5/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 8596
2847 nr III/6/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8596
2848 nr III/7/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych 8597
2849 nr III/8/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów 8599
2850 nr III/9/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do celów wymiaru podatku leśnego 8600
2851 nr III/10/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8600
2852 nr III/11/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo 8601
2853 nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości 8601
2854 nr III/17/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 8602
2855 nr III/18/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 8603
2856 nr III/19/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2007 roku 8603
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-05
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]