Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 17 Bydgoszcz, 14 luty 2006
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
220 nr 29/06 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2006-2010 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy 671
UCHWAŁY:
221 nr XXXVII/281/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa i udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 672
222 nr XXVIII/263/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody do udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych 673
223 nr XXIX/150/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2006 r 674
224 nr XXVI/185/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej 674
225 nr XXVI/186/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej 676
226 nr XXVI/187/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 678
227 nr XXVI/188/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 681
228 nr LX/1157/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/1327/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi żłobków prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz 682
229 nr LX/1159/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Bydgoszczy 683
230 nr XXVIII/218/05 Rady Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r 685
231 nr XXVII/191/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 686
232 nr XXVII/194/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie dotyczącej utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 687
233 nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 689
234 nr XXXIII/153/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 690
235 nr XXIII/193/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 693
236 nr XXVIII/197/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 697
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
237 z dnia 22 grudnia 2005 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa 699
POROZUMIENIA:
238 zawarte w dniu 8 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Włocławskim, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji zadania pn. „Europejska Debata Publiczna” do dnia 22 grudnia 2005 r. na terenie Powiatu Włocławskiego 700
239 zawarte w dniu 30 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2006 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Sępoleńskiego 701
240 aneks do porozumienia z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie współfinansowania dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 702
INFORMACJA
241 rozporządzenie nr 52/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czersk 702
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-14
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]